Ole Kristian Lohnaas | Manager

Utfordrende – Lærerikt – Variert.

Dette er ordene jeg vil bruke til å beskrive min hverdag som konsulent i EY. Dette året har jeg jobbet med å utarbeide salgsstrategi for et av de største forsikringsselskapene i Norge. Prosjektet innebar alt fra å analysere markedet for å identifisere attraktive kundesegmenter, til å coache salgsapparatet i deres salgsaktivitet mot kundene. Formålet var å vri fokuset mot kunden og bruke data og analyse for å jobbe smartere. Gjennom dette prosjektet fikk jeg mulighet til å lede et team av personer med ulik kompetanse og bakgrunn, samt håndtere varierte problemstillinger innenfor ulike fagområder.

I prosjektet satt jeg tett på ledergruppen som sparringspartner og rådgiver. Gjennom et faglig dyktig team med sterk bransjekunnskap i ryggen, var det lettere for meg å fungere i denne rollen med trygghet og selvtillit. Vårt bransjefokus og bredde av tjenester gjorde at vi kunne hjelpe kunden på et strategisk og operasjonelt nivå. Det gav kunden en god opplevelse samtidig som jeg selv hadde et stort læringsutbytte.

"I EY FSO får jeg muligheten til å jobbe med prosjekter som omfatter hele verdikjeden. Det gir bred kunnskap og erfaring om bransje og fag. Jeg må nesten bare si at klisjeen om at «Hver dag er ulik» faktisk stemmer, noe som gjør at man alltid er sulten på mer".