Kjetil Amundstad | Senior konsulent

Dette året har jeg fått muligheten til å utvikle avanserte nevrale nettverk for å effektivisere og forbedre anti-hvitvaskingsprosessen til et ledende norsk finanskonsern. Arbeidet omfattet å etablere dyp forståelse for dagens prosesser, identifisere forbedringsområder og utvikle maskinlæringsalgoritmer for å assistere selskapet i å identifisere mulig svindel.

Som i de fleste andre AI-prosjekter jeg har tatt del i, handlet det i stor grad om balansen mellom hva som er mulig teoretisk og hva som gir mest forretningsmessig verdi for kunden. Typisk konsulentkompetanse som Agile- og MVP-tankegang stod sentralt i dette prosjektet, da det var korte tidsfrister og konkrete leveranser hver uke. Prosjektet var preget av godt samarbeid mellom flere av EYs globale AI-ressurser, noe som har ført til at jeg i dag har et bredt faglig nettverk i EY, også utenfor Norge.

"Jeg får mulighet til å arbeide med krysningspunktet AI, forebygge kriminalitet og forretning, og kan bidra til å skape bedre og tryggere finansinstitusjoner for fremtiden".