Ingrid Folgerø | Senior konsulent

Dette året har jeg fått muligheten til å effektivisere den operasjonelle driften til en ledende bank gjennom å kombinere kundeopplevelse med teknologi og god prosessforståelse. Arbeidet har omfattet å etablere dyp innsikt og forståelse av dagens prosesser og implementere forbedringstiltak. Vår tilnærming la til rette for å inkludere kunde- og brukerperspektiv i arbeidet, og sikre at reelle brukerbehov dekkes med bærekraftige løsninger. Jeg har videre fått utfordre kunden innen digitalisering og bruk av teknologi i driften, eksempelvis robotisering, intelligent automatisering og bruk av data til analyse og beslutningsformål.

Prosjektet har vært preget av godt samarbeid og bidratt til at jeg har fått videreutviklet min kompetanse i et bredt spekter, eksempelvis design thinking, agile, kontinuerlig forbedring, prosessforbedring, digital strategi, data og analytics. I tillegg har jeg fått god læring og erfaring i prosjektledelse og coaching, og føler jeg står sterkere stilt for å møte fremtidens muligheter og utfordringer.

"Jeg får mulighet til å arbeide med krysningspunktet kundeopplevelse, prosess og teknologi, og kan bidra til å skape bedre brukeropplevelser – både for kunder og for de ansatte".