Elise Fossedal | Manager

Arbeidshverdagen i EY FSO Advisory er vanvittig spennende! Kundene våre har ulike behov innen strategi, risikostyring og interne kontrollprosesser. Samtidig er bransjen i stor endring og dette gir økt behov for teknologiske løsninger, datadrevne prosesser og beslutninger. Gjøres dette rett kan resultatet være bedre kvalitet og effektivitet i risikostyringen.

Dette året har jeg arbeidet med å utarbeide systemer og rammeverk for risikostyring i bank. Målet med prosjektene har vært å utvikle risikostyringsprosesser som bidrar til strategisk, finansiell og operasjonell måloppnåelse. Samtidig må interne strukturer være i tråd med nasjonale og internasjonale myndighetskrav.

I EY FSO får jeg gleden av å arbeide sammen svært dyktige kolleger innenfor ulike kompetanseområder. I prosjektene sørger vi for å etablere optimale team som sammen kan bistå kunden ved å løse brede og komplekse problemstillinger.

"Jeg får mulighet til å gjøre kundene våre bedre gjennom å gi råd om nødvendig og effektiv risikostyring. Dette bidrar til at risikostyringen underbygger kundenes finansielle, strategiske og operasjonelle mål.”