EY Financial Services Organization (EY FSO) rekrutterer, trener og utvikler et mangfoldig av talenter som er dedikeret til å bygge fremtidens finansielle tjenester. Sammen fokuserer vi på å levere innovativ tenking og gode svar til våre kunder, dagens og morgendagens finansaktører, for å besvare endringsbehov og muligheter i markedet. Sammen skaper vi bedre kundeopplevelser, etterlevelse av regulatoriske krav og setter fart på digitaliseringsreisen gjennom å anvende teknologi og etablere smidige prosesser. Vi tilbyr en varierende arbeidshverdag hvor du utfordres jevnlig og videreutvikler din faglige kompetanse. Vi har et internasjonalt nettverk med over 400 medarbeidere i Norden og 62 500 globalt som jobber rettet mot finanssektoren. Det gir deg mulighet til å samarbeide på tvers av landegrenser, få tilgang til et bredt utvalg av fageksperter og tilgang til ny markedsinnsikt.

På denne siden kan du leser mer om hvordan noen av våre medarbeidere opplever å jobbe i EY FSO.

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss? Hør hva våre ansatte sier!

Ingrid Folgerø

Ole Kristian Lohnaas

Kjetil Amundstad

Elise Fossedal

Vi trenger flere konsulenter